نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات تهران در سال 96 در شهر آفتاب برگزار شد و بازرگانی سیال کنترل به عنوان نمایندگی شرکت میراب در آن حضور یافت.

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی ها : اخبار
سیال