نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در سال ۹۶برگزار شد و بازرگانی سیال کنترل در سالن‌های ۸ و ۹ در این نمایشگاه حضور یافت.

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی ها : اخبار
سیال