بازرگانی سیال کنترل در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران سال ۱۳۹۶ که در سالن میلاد برگزار شد، حضور یافت.

تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی ها : اخبار
سیال