برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات تهران در سال ۱۳۹۸ و حضور شرکت بازرگانی سیال کنترل که در این نمایشگاه صورت گرفت.

تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۸
دسته بندی ها : اخبار
سیال