بازرگانی سیال کنترل در بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی حضور یافت که گزارش تصویری این نمایشگاه را در ادامه باهم می‌بینیم.

تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی ها : اخبار
سیال