سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز امروزه از عظیم ترین منابع حیات بشر هستند. وابستگی اقتصادی برخی از کشورها مانند ایران خودمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، کل اقتصادشان را تحت الشعاع قرار داده است و روز به روز سرمایه گذاری آنها بر ادوات و تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی برای استخراج و بهره برداری از این منابع افزایش میابد.

تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
دسته بندی ها : مقالات
شیرآلات صنعتی

حتما می دانید که این منابع طی میلیون ها سال پدید آمده اند و جز منابع و انرژی های تجدید ناپذیر میباشند بنابراین باید در شرایط فعلی بهره برداری از این منابع به نحوه احسنت صورت بگیرد و این مقدور نیست مگر با استفاده از بهترین تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی.

صادرات و واردات نفت و گاز بزرگترین تجارت در جهان امروزی است. کشورهایی که نفت و گاز ندارند برای فعالیت های خود مانند حمل و نقل و کارخانه هایشان نیازمند تهیه این منابع از کشورهای نفت خیز مانند ایران هستند. بخش عمده ای از نفت ایران به کشورهای خارجی صادر می شود. تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی کشور در سال های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است و از این نظر مشکلی برای صادرات نفت از نظر تجهیزات در کشور وجود ندارد. ایران نیز پولی را که از راه صادرات نفت به دست می آورد در فعالیت های مختلف کشور استفاده میکند.

محققان به این نتیجه رسیده اند که طلای سیاه یعنی نفت که از انباشته شدن باقیمانده جانوران و گیاهان در طی میلیون ها سال گذشته در کف دریاها تکشیل شده است. بر اثر واکنش هایی شیمیایی که با مشارکت دما و فشار صورت گرفته، نفت به وجود آمده است. بعد از کشف نفت و گاز نوبت به استخراج و فرآوری آنها می رسد که باید بر اساس اخرین تکنولوژی و استفاده از تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی صورت پذیرد.

پتروشیمی ها که فرزندان نفت نامیده می شوند با تبدیل منابع نفت و گاز به سایر محصولات ارزش افزوده برای این منابع به ارمغان آورده اند. توسعه پتروشیمی ها به معنای جلوگیری از خام فروشی نفت است، راهکاری که تمام کشورهای نفتی به شدت به دنبال آن می باشند. با پیشرفت در تامین و تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی که منجر به توسعه صنایع پتروشیمی نیز می گردد ضررهای ناشی از کاهش قیمت نفت خام و تحریم های بین المللی بسیار کاهش میابد. همچنین صنایع داخلی نیز با رشد و توسعه همراه خواهد بود. از همین رو توسعه صنایع پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست.

شکی نیست که در سال های گذشته با کاهش عجیب و غیر منتظره قیمت نفت خام، کشورهای تولید کننده نفت به این باور رسیده اند که فروش نفت خام فقط از دست دادن سرمایه و ذخایر خود است بدون آنکه از آن برای توسعه و پیشرفت کشور برنامه ریزی و استفاده کرد. به همین سبب در سال های اخیر صنعت پتروشیمی به عنوان برند شماره یک در جهان، رشد و توسعه بسیاری داشته است. امروزه در تمام اقتصادهای دنیا رقابت از فروش نفت خام از بین رفته و به سوی مبارزه ای برای قدرت نمایی در عرصه بازارهای پتروشیمی تبدیل شده است.