فلنج در تجهیزات پتروشیمی یک وسیله اتصال‌ دهنده برای لوله‌ها، شیر صنعتی و دستگاه‌ها به هم است. فلنج به شکل یک قطعه دیسک است که به کمک پیچ و مهره دو قطعه را به‌ صورت جفت به هم وصل می‌کند. به‌عنوان یکی از رایج‌ترین و ضروری‌ترین اجزاء، اتصالات فلنج پیچ‌خورده (BFJs) تقریباً در تمام سیستم‌های لوله‌کشی صنعتی تجهیزات پتروشیمی، از جمله در کارخانه‌های نفت و گاز استفاده می‌شود که تحت عنوان امکانات با خطرات بالا در نظر گرفته می‌شود.

تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۸
دسته بندی ها : مقالات
فلنج

۱- فلنج در تجهیزات پتروشیمی چیست؟

فلنج در تجهیزات پتروشیمی یک وسیله اتصال ‌دهنده برای لوله‌ها، شیرصنعتی و دستگاه‌ها به هم است. فلنج‌ها به صورت قطعات دیسکی شکل ساخته می‌شوند و به وسیله پیچ و مهره قطعات را به هم وصل می‌کنند. فلنج‌ها در تجهیزات پتروشیمی از جنس فولاد، چدن، آلیاژ‌های فولاد و همچنین فلزات دیگر ساخته می‌شوند.

۲- انواع فلنج‌ها در تجهیزات پتروشیمی

  • فلنج با سطح ساده
  • فلنج با سطح برجسته
  • زبانه و شیار فلنج
  • فلنج با صفحه اتصال رینگی

۳- افزایش بار لرزه‌ای اتصالات فلنج‌های تجهیزات پتروشیمی پیچ شده در یک آزمایش 

به‌ عنوان یکی از رایج‌ترین و ضروری‌ترین اجزاء، اتصالات فلنج پیچ‌خورده (BFJs) تقریباً در تمام سیستم‌های لوله‌کشی صنعتی تجهیزات پتروشیمی، از جمله در کارخانه‌های نفت و گاز استفاده می‌شود که تحت عنوان امکانات با خطرات بالا در نظر گرفته می‌شود. یک BFJs، شامل دو دیسک متصل فلزی به نام فلنج است که معمولاً جوش داده ‌شده یا به سیستم‌های لوله‌کشی تجهیزات پتروشیمی وصل می‌شود. دو اتصال فلنج در تجهیزات پتروشیمی پیچ ‌خورده غیر استاندارد که نسبتاً نازک‌‌تر از موارد استاندارد است، طراحی ‌شده و عملکرد آن‌ها از طریق چند آزمون چرخه‌ای و یکنواخت مورد بررسی قرارگرفته است.

نتایج تجربی، عملکرد مطلوبی از اتصالات صنعتی مورد بررسی تحت بارگذاری خمشی، محوری و فشار متوسط داخلی را نشان داده است و ظرفیت خوبی از نظر مقاومت، انعطاف‌ پذیری، اتلاف انرژی و نشت مشاهده شده است. BFJs ظرفیت اتلاف انرژی را نشان داده و تقریباً بدون تخریب تحت بارگذاری سیکل مشاهده می‌شود. سطوح بالای بارهای نشت در تمام آزمایش‌ها یافت شده و در هیچ ‌یک از اتصالات فلنج، گسیختگی رخ نداده است.

مقایسه نتایج تجربی و بارهای طراحی، استفاده از اتصالات صنعتی پیشنهادی در هنگام زمین لرزه و پس از زمین ‌لرزه در حالت بهره‌برداری را ثابت کرد. یک مقایسه بین ظرفیت و خواص لرزه‌ای این اتصالات صنعتی که در یک سیستم لوله‌کشی و در یک مطالعه واقع ‌بینانه مورد استفاده قرار گرفت، مناسب بودن آن را برای کاربردهای لرزه‌ای و تعدادی از کمبودهای کد ساختمانی به‌ وسیله‌ رجوع به ضرایب اصلاح پاسخ پیشنهاد داد. با این‌ وجود، برای روشن شدن بیشتر کارایی این اتصالات صنعتی، باید آزمایش‌های بیشتری تحت فشار و دمای عملیاتی بالاتر و تحت بارگذاری ترکیبی، بارگذاری خمشی و محوری انجام شود.