چشم انداز سال ۲۰۳۰: برگرفته از رویکرد کشور هلند برای مدیریت بازیافت آب

تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ۱۳۹۷
دسته بندی ها : مقالات
شیرآلات صنعتی

جداسازی فاضلاب از آب باران و آب‌های ضایعاتی

اغلب سیستم‌های فاضلاب به‌طور کامل یا نسبی از جریان‌های آب باران جداسازی می‌شوند. جریان‌های جانبی SUB-FLOW ها به‌طور جداگانه جمع آوری و فرایند می‌شوند و از آنجا که آب‌های بارشی تا حد زیادی از سیستم فاضلاب جدا شده، جریان سیل‌ها دیگر تاثیر چندانی بر جریان آب‌های ضایعاتی ندارد. چندین نوع مختلف از سیستم‌های جمع آوری آب باران وجود دارد. زیرساخت‌های قدیمی‌تر بخشی از سیستم آب باران است. یک فاکتور مهم در تعیین ساختار سیستم‌های آب باران، کیفیت محیط زیست است. زیرساخت‌ها در وهله اول از پایپ‌های جدید کوچک تشکیل می‌شوند.

استاندرادهای کیفیت

الزاماتی که بر روی کیفیت آب وضع می‌شود تا حد زیادی گسترده و متفاوت است، اما می‌توانیم آن‌ها را به شکل زیر جمع بندی کرد:

  • امنیت بهداشتی برای آب‌هایی که وارد زنجیره غذایی می‌شوند یا قرار است در کاربردهای خانگی مورد استفاده قرار گیرند، ضروری است.
  • برای آب‌های صنعتی با کیفیت بالا به نمک زدایی تحت TOC نیاز است.
  • وقتی که قرار است آب به طبیعت بازگردد، فسفات، نیترات، آلاینده‌های سایز میکرو، هورمون‌ها و غیره برای جلوگیری از تخریب محیط زیست زدوده می‌شوند.

کار سفارشی بر روی آب

آب بازیافت شده را می‌توان به روش‌های مختلف و به اهداف مختلف مورد استفاده قرار داد. بخشی از آن وارد فضاهای عمومی و آب‌های سطحی می‌شود، همچنین می‌توان آن را به مصرف کنندگان عمومی و خصوصی فروخت. آب تحویل شده استانداردهای کیفیتی مرتبط با ویژگی‌های محیط زیست بومی و مقررات مربوطه را برآورده می‌سازد. به طور کلی این آب مستقیما به مصرف کننده نهایی می‌رسد و سطح کیفی آن متناسب با نوع کاربرد آن خواهد بود. همانگونه که از نامش برمی‌آید، بیشتر این آب‌ها به طور سفارشی تامین می‌شوند.

آب در کیفیت‌های بالا و پایین برای صنایع

برای نواحی که زیر چتر مناطق صنعتی قرار گرفته‌اند، آب صنعتی توسط یک واحد تصفیه فاضلاب بزرگ تامین می‌شود. کیفیت این آب می‌تواند بالا یا پایین باشد. به طور کلی کارخانه تصفیه فاضلاب از یک استراتژی چند منبعی پیروی می‌کند، مثلا ترکیبی از آب سطحی و آب ضایعاتی خالص. بدین ترتیب وابستگی به یک منبع کاهش می‌یابد. نیازهای آب منطقه توسط یک یا چند کارخانه آب تامین می‌شود.

آب‌های با کیفیت بالا برای گلخانه‌ها

نواحی با گلخانه‌های صنعتی زیاد، نیازمند مقادیر زیاد آب با کیفیت بالا برای آبیاری هستند. مهمترین منبع در اینجا، آب باران است. در دوره‌های خشکسالی نیاز به منابع اضافی هست. این منبع می‌تواند آب‌های ضایعاتی باشد که مواد معدنی آن زدوده شده است.

آب شهری و خودکفایی

برخی شهرها قادرند کلیه نیازهای خود را به آب براورده کنند. مشخصه‌های چنین شهرهایی عبارتند از نواحی صنعتی کوچک و با کیفیت نسبتا بالا، محیط زیست و ساختار شهری عمومی با کیفیت بالا. مفهوم گهواره تا گهواره ایده الهام بخش جمع آوری جریان‌های جدا از هم آب‌های ضایعاتی و استفاده مجدد بهینه آب‌ها و سایر مواد متشکله مفید آن‌هاست.

کاربردهای گسترده در نواحی روستایی

در نواحی روستایی، واحدهای کوچکتر تصفیه آب در کنار کارخانه‌های معمولی تصفیه فاضلاب وجود دارند. این واحدهای کوچکتر، آب را به طبیعت باز می‌گردانند. برای خانه‌هایی که در دوردست قرار دارند، این راهکار ارزانتر از انتقال فاضلاب است. شرکت‌های کشاورزی محلی، مواد مغذی را بازیابی کرده و از آن‌ها استفاده می‌کنند. حتی در برخی موارد، آب خالصی را که محتوی مقادیر زیاد مواد غذایی است، مورد استفاده قرار می‌دهند. فاضلاب‌ها یک منبع اضافی برای تامین کشاورزی در دوره‌های خشکسالی هستند.

جایگزینی سیستم‌های لجن فعال

برخی از سیستم‌های لجن فعال امروزی توسط تکنولوژی‌های جدید و یا ترکیب‌های هیبریدی جایگزین شده‌اند. تکنیک‌های پسافرایندی متعدد زیادی وجود دارند. سازمان‌ها توجه ویژه‌ای را به فعالیت‌های پسافرایندی طبیعی با گیاهان، محصولات کشاورزی و ارگانیزم‌های آبی معطوف خواهند کرد. این مسئله یک ارتباط اکولوژیک بین مدیریت فاضلاب و سیستم‌های آبی (نواحی حوضچه آبی) ایجاد می‌کند.

تکنولوژی‌های زیاد تولید آب آشامیدنی

سازمان‌ها تکنولوژی‌های مختلف زیاد ماخوذ از تولید آب آشامیدنی را گرفته و آن‌ها را به شکل‌های پیشرفته‌تری برای استفاده مجدد از آب به‌کار می‌گیرند. در این بخش به همکاری نزدیکی در تولید و ارائه تکنولوژی‌هایی نظیر فیلتراسیون غشایی، جذب کربن فعال، اسمز معکوس و مستقیم، تکنیک‌های گندزدایی با ازن، اکسیژن پراکسید و UV و سایر موارد با بخش آب آشامیدنی وجود دارد.

سیستم‌های آنلاین برای اندازه گیری و مانیتورینگ

برای زهکشی در هوای خشک از سیستم تامین جبرانی برای جلوگیری از سرریز شدن استفاده می‌کنیم. این کار با استفاده از سیستم‌های آنلاین برای اندازه گیری و کنترل کیفیت لحظه‌ای میسر شده است.