حضور سیال کنترل در نمایشگاه ساختمان تهران

برترین مقالات‌
محصولات مرتبط‌
حضور سیال کنترل در نمایشگاه ساختمان تهران

حضور سیال کنترل در نمایشگاه ساختمان تهران

  • ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در سال ۹۶برگزار شد و بازرگانی سیال کنترل در سالن‌های ۸ و ۹ در این نمایشگاه حضور یافت.