شیلنگ هیدرولیک ارتعاشات صنعتی ایران

شیلنگ هیدرولیک ارتعاشات صنعتی ایران

در اتصالات صنعتی شیلنگ هیدرولیک دارای 4 نوع می‌باشد:

1. دارای اتصال فشاری یا بدون بست، این نوع از شیلنگ‌ها با اتصال فشار نصب می‌شوند و نیازی به بست ندارند.

2. فشار ضعیف، به همراه یک یا دو لایه نخ و یک سیم

3. فشار متوسط، دارای لایه سیمی و شیلنگ خط برگشت

4. فشار قوی، دارای لایه‌های سیم بیشتر (4 تا 6 لایه)

شیلنگ برای کار کردن در یک محدوده فشار وارد می‌کتد که به آن فشار کاری گفته می‌شود.

کمترین عدد ترکیدگی و فشاری که شیلنگ در آن ناحیه می‌ترکد را فشار ترکیدگی می‌نامند.

قطر داخلی شیلنگ قطر اسمی نام دارد. سایز شیلنگ با اینچ اندازه گیری می‌شود.

به کمترین شعاعی که شیلنگ را می‌توانیم از آن ناحیه خم کنیم، حداقل شعاع خمش می‌گویند. شعاع خمش یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب شیلنگ هیدرولیکی می‌باشد.


مشخصات