اتصالات پارچه ای ارتعاشات صنعتی ایران

اتصالات پارچه ای ارتعاشات صنعتی ایران

از دیگر اتصالات صنعتی که باعث جلوگیری و جذب لرزش در خطوط انتقال می‌شود اتصالات پارچه‌ای  نام دارد.

دو نوع اتصال پارچه‌ای وجود دارد مورد اول نوع L برای هوا و مورد دوم نوع R برای گازهای ناشی از احتراق نام دارد.

فشار قابل تحمل در اتصالات پارچه‌ای 3000WG- تا 3000WG+ است. جالب است بدانید که نحوه جریان سیالات در انتخاب اتصال انعطاف‌پذیر تاثیرگذار می‌باشد.


مشخصات